شنبه, 31 اردیبهشت 1401  
■ نظر امامین انقلاب درباره هنر
مکان برگزاری جشنواره