شنبه, 04 تیر 1401  
■ نظر امامین انقلاب درباره هنر
مکان برگزاری جشنواره