چهارشنبه, 19 بهمن 1401  
اخبار کنفرانس
1401/11/16

تمدید شد

با توجه به تصمیمات سازمان جشنواره، فرصت ارسال آثار تا پایان فروردین ماه 1402تمدید شد.

ادامه مطلب
نظر امامین انقلاب درباره هنر
آذربایجان شرقی
شبکه های اجتماعی
مکان برگزاری جشنواره