چهارشنبه, 10 خرداد 1402  
اخبار کنفرانس
1401/11/16

تمدید شد

با توجه به تصمیمات سازمان جشنواره، فرصت ارسال آثار تا پایان فروردین ماه 1402تمدید شد.

ادامه مطلب
نظر امامین انقلاب درباره هنر
آذربایجان شرقی
شبکه های اجتماعی