جمعه, 08 مهر 1401  
■ نظر امامین انقلاب درباره هنر
مکان برگزاری جشنواره